Camps

Innovationscamp
100 kort til handling

KIE-modellen
Evalueringsmodel

Det Røde Hav og de fire fokusøer

Visuel innovation
3N Innovationstrappen

Camp-bogen
Idécamp

Entreprenørskabet i skolen

Læringsstregen

Tilbage til fagoversigten

Innovationscamp

Materialet beskriver, hvordan man kan samarbejde med virksomheder og arbejde med ideudvikling gennem en struktureret 6 timers innovationscamp
> Hent Lærervejledning til camp (pdf)
> Hent Virksomhedskontakt i forb. med innovation i undervisningen
> Hent "Præsentation til Camp" (pptx)
> Hent opgavearket "Idediskussion" (pdf)
> Hent opgavearket "Idesammensmeltning" (pdf)
> Hent opgavearket "Ideudviklling" (pdf)
> Hent instruktionsarket " Instruktion til energizers" (pdf)
> Hent "Eksempel på camp"

 
"100 Kort til handling"

er et digitalt planlægningsværktøj til brug i problemorienteret undervisning. Kortene kan bruges på tværs af fag og er oplagt at bruge i forbindelse med projektopgaven i 9. klasse - uanset emnevalg.
Metoderne i kortene "100 Kort til handling" spænder vidt - fra informationssøgning og interview til at bryde vaner og udvikle fremtidsscenarier.
Metoderne inspirerer til at finde løsninger på problemer gennem innovative processer, samarbejde og praktisk handling.
Metoderne er fordelt på fire faser, som i materialet hedder SE, FIND, GØR og KAN. Faserne svarer til en proces, hvor eleven er med til at definere problemet, finde løsningen, teste og evaluere den.

KIE-modellen

arbejder med innovativ pædagogik og didaktik gennem brugen af en enkel trefases model.
Ved at bruge KIE-modellen i undervisningen bliver læreren i stand til at skabe et anderledes læringsrum, hvor kreativitet, innovation og entreprenørskab er i højsædet. Modellen er ikke fagspecifik og kan dermed bruges i alle fag.
Lån materialet: KIE-modellens toolbox (faustnr. 99871568)

 
Evalueringsmodel til entreprenante læringsforløb

Evalueringsmodellen er et procesværktøj til at dokumentere, planlægge og afvikle entreprenante forløb i undervisningen. Modellen arbejder med visualiseringsteknikker, teamsamarbejde og dialog mellem elevgruppe og lærer. Modellen synliggør den anvendte faglighed i de entreprenante undervisningsforløb.

> Hent Lærervejledning (ppt)

> Hent model til printmodel
Det Røde Hav og de fire fokusøer

Det Røde Hav og de fire fokusøer er et dialogværktøj, der arbejder med refleksion og teamsamarbejde i en struktureret proces. Eleverne skal bruge deres kroppe aktivt i forløbet, hvilket frigiver energi til refleksion og dialog. Metoden kan også bruges i forbindelse med KIE-modellens entreprenante rum.
> Hent lærervejledning
> Hent gulvkort

 
Visuel Innovation

Visuel Innovation er en drejebog i innovativ pædagogik, som gør det muligt for læreren at føre sine elever igennem tre faser: Det kreative lag, hvor ideer blomstrer og udvikles. Det innovative lag, hvor eleverne omsætter kreative ideer til innovativ nytteværdi og gør en forskel med deres faglighed. Det iværksættende lag, hvor de gode, innovative ideer gøres klar til at føres ud i livet. Ved hjælp af enkle trin-for-trin øvelser og ideer til innovative undervisningsforløb vækkes elevernes nysgerrighed, skabertrang og lyst til at arbejde med udfordringer fra virkeligheden. Eleverne lærer at raffinere og prioritere det væld af ideer, der helt naturligt folder sig ud - og derefter at iværksætte ideerne og skabe konkret nytteværdi for sig selv og andre.
Lån materialet: Visuel innovation (faustnr. 99872188)

 
3N – Innovationstrappen

Innovationstrappen er en procesmodel, som man kan bruge i alle fag. Modellen er opdelt i syv faser, som adskiller sig fra hinanden ved at bygge på forskellige tænkemåder (divergent og konvergent tænkning). Samtidig er trappen en illustration af forløbet i en innovationsproces, med tilhørende metoder og værktøjer. Værktøjerne kan anvendes i den daglige undervisning, både i projektarbejder og mere procesorienterede arbejdsmetoder, man må vælge at arbejde med.

Camp-bogen

ogen præsenterer teorien bag camp-pædagogikken og giver konkrete eksempler på, hvordan man kan bruge camp-pædagogikken i en fagfaglig kontekst.

idéCamp

Hæftet beskriver, hvordan man kan arbejde i en struktureret idegenereringsproces over 24 timer med inddragelse af virksomheder.

Entreprenørskabet i skolen

er en samling af værktøjer til undervisning inden for kreativitet, innovation og entreprenørskab i grundskolen. Materialet er udarbejdet af Jette Vestergaard Jul med inspiration fra eksisterende materialer, som fx Den Kreative Platform. Det er tilpasset grundskolen og ordstimuli er lavet ud fra de hyppigste ord i det danske sprog. Materialet kan anvendes til en lang række formål, hvor man ønsker at sætte fokus på elevernes kreativitet og foretagsomhed. Brug det som opstart og til processtyring af entreprenante forløb i alle fag og under alle slags emner.

Læringsstregen

Evalueringsmodellen er et redskab, som bruges til at arbejde med kreative, innovative og entreprenante forløb og er især god til at koble kreative processer med anvendt faglighed.

Modellen favner et forløb fra planlægning til evaluering og dokumentering, og kan på denne vis bruges som logbog for lærere og elever.

Omdrejningspunktet i modellen er den mundtlige dialog mellem lærer og elev, som sammen indtegner elevens faglige progression i modellen. På denne måde visualiseres elevens fremskridt i en faglig, metodisk og entreprenant læringssti i modellen
> Hent Lærervejledning (pdf)

> Hent model til print

> Introduktionsvideo til Læringsstregen