Dansk

Den Kreative Platform
100 kort til handling
KIE-modellen
LEGO Serious Play
Viden i spil
Min virksomhed

Det Røde Hav
og de fire fokusøer

Visuel innovation
Velkommen på forsiden
Redaktionen
ARTiFAKTi
3N Innovationstrappen
Din fremtid
Entreprenørskabet i skolen
Innovationsskolen

Læringsstregen

Tilbage til fagoversigten


Den Kreative Platform
er en pædagogisk metode til at skabe en kreativ proces gennem et skabende nærvær mellem deltagerne. Den Kreative Platform kan bruges i de fleste fag, som en rammesætning for en kreativ tænkning i det enkelte fag.
Alle materialer fra Den Kreative Platform findes til gratis download på Den Kreative Platforms hjemmeside.
> Den Kreative Platform i skolen
> Den Kreative Platform
> Instruktionsvideoer til Den Kreative Platform

"100 Kort til handling"
er et digitalt planlægningsværktøj til brug i problemorienteret undervisning. Kortene kan bruges på tværs af fag og er oplagt at bruge i forbindelse med projektopgaven i 9. klasse - uanset emnevalg.
Metoderne i kortene "100 Kort til handling" spænder vidt - fra informationssøgning og interview til at bryde vaner og udvikle fremtidsscenarier.
Metoderne inspirerer til at finde løsninger på problemer gennem innovative processer, samarbejde og praktisk handling.
Metoderne er fordelt på fire faser, som i materialet hedder SE, FIND, GØR og KAN. Faserne svarer til en proces, hvor eleven er med til at definere problemet, finde løsningen, teste og evaluere den.

KIE-modellen arbejder med innovativ pædagogik og didaktik gennem brugen af en enkel trefases model.
Ved at bruge KIE-modellen i undervisningen bliver læreren i stand til at skabe et anderledes læringsrum, hvor kreativitet, innovation og entreprenørskab er i højsædet. Modellen er ikke fagspecifik og kan dermed bruges i alle fag.
Lån materialet: KIE-modellens toolbox (faustnr. 99871568)

 

LEGO Serious Play
LEGO® SERIOUS PLAY™ udfordrer eleverne til at bygge konkrete modeller af deres tanker – om fx demokrati, kammeratskab, miljø eller hovedpersonen i en roman. Modellerne bruges til diskussioner, refleksioner og præsentationer af emnerne på klassen eller i grupper.
Video
> Hent Dansk. Genrer, kendetegn (pdf)
> Hent Dansk som andetsprog - ordforråd (pdf)
> Hent Dansk tekstanalyse (pdf)
> Hent Tværfaglig - Opstart af emneforløb (pdf)
> Hent Tværfaglighed - Færdighedsopbygning (pdf)
Lån materialet: LEGO Serious Play (faustnr. 99871720)

Viden i spil
Sæt Din Viden I Spil er et digitalt materiale som med udgangspunkt
i genrerne: noveller, reklamer, film og digte munder ud i konkrete projekter, hvor eleverne skal anvende deres faglige viden til at skabe værdi udenfor klassens almindelige rammer. Hver genre er bl.a. forsynet med opgaveforslag, traditionelle analysetilgange, tekstforslag og links.Herudover er der suppleret med forslag til kreative arbejdsformer og entreprenante opgaver med en tilhørende værktøjskasse.

 
Min virksomhed
En opskrift på en anderledes temauge med iværksætteri og kreativitet som omdrejningspunkt. Med oplæg til idégenerering, møde med lokale iværksættere og erhvervsfolk, teamarbejde om forretningsidé, handlingsplan og økonomi. Der
er supplerende materiale til videre arbejde med virksomheder og andre samarbejdspartnere.

 

Det Røde Hav og de fire fokusøer
Det Røde Hav og de fire fokusøer er et dialogværktøj, der arbejder med refleksion og teamsamarbejde i en struktureret proces. Eleverne skal bruge deres kroppe aktivt i forløbet, hvilket frigiver energi til refleksion og dialog. Metoden kan også bruges i forbindelse med KIE-modellens entreprenante rum.
Hent lærervejledning
Hent gulvkort

 
Visuel Innovation
Visuel Innovation er en drejebog i innovativ pædagogik, som gør det muligt for læreren at føre sine elever igennem tre faser: Det kreative lag, hvor ideer blomstrer og udvikles. Det innovative lag, hvor eleverne omsætter kreative ideer til innovativ nytteværdi og gør en forskel med deres faglighed. Det iværksættende lag, hvor de gode, innovative ideer gøres klar til at føres ud i livet. Ved hjælp af enkle trin-for-trin øvelser og ideer til innovative undervisningsforløb vækkes elevernes nysgerrighed, skabertrang og lyst til at arbejde med udfordringer fra virkeligheden. Eleverne lærer at raffinere og prioritere det væld af ideer, der helt naturligt folder sig ud - og derefter at iværksætte ideerne og skabe konkret nytteværdi for sig selv og andre.
Lån materialet: Visuel innovation (faustnr. 99872188)

 
Velkommen på forsiden er et spil lavet af Ekstra Bladet og Jeppe Bundsgaard. Spillet fokuserer på etiske dilemmaer i forhold til, hvad man som journalist kan tillade sig at skrive om i aviserne.
http://skole.ekstrabladet.dk/
Redaktionen
Lige som Velkommen på forsiden arbejder Redaktionen med etiske dilemmaer i forhold til presseetik og kildekritik. Endvidere får eleverne mulighed for at arbejde med alle aspekter inden for nyhedsproduktion; kilder, billedredigeriing, respons, korrekturlæsning og meget andet.
http://skole.ekstrabladet.dk/
ARTiFAKTi – Your Rainbow Panorama
Hvordan mærkes den blå farve på min krop? Hvad sker der i min hjerte, når jeg udsætter øjnene for stærkt, gult lys? Med fokus rettet på oplevelsen af Olafur Eliassons spektakulære regnbue "Your rainbow panorama" lægger materialet op til en tværfaglig beskæftigelse med kunst. Rummer forslag til eventuelle naturvidenskabelige forsøg, der kan foretages
3N – Innovationstrappen
Innovationstrappen er en procesmodel, som man kan bruge i alle fag. Modellen er opdelt i syv faser, som adskiller sig fra hinanden ved at bygge på forskellige tænkemåder (divergent og konvergent tænkning). Samtidig er trappen en illustration af forløbet i en innovationsproces, med tilhørende metoder og værktøjer. Værktøjerne kan anvendes i den daglige undervisning, både i projektarbejder og mere procesorienterede arbejdsmetoder, man må vælge at arbejde med.

Din fremtid
Med undervisningsforløbet "Din Fremtid" får klassen mulighed at opleve, at iværksætteri og innovation ikke kun handler om ny teknik, smarte dimser og cool cash. Men at det er lige så vigtigt at kunne mestre disciplinen iværksætteri og innovation, når det drejer sig om at skabe sociale og menneskelige værdier. Der tages udgangspunkt i 6 forskellige aktuelle cases om sociale problemer, der skal løses. Løsningerne kan være mange - og arbejdes der ikke med disse udfordringer, går det udover både mennesker og samfund. Materialet guider eleverne gennem en idéudvikling og frem til deres egne bud på nye løsninger

 
Entreprenørskabet i skolen
er en samling af værktøjer til undervisning inden for kreativitet, innovation og entreprenørskab i grundskolen. Materialet er udarbejdet af Jette Vestergaard Jul med inspiration fra eksisterende materialer, som fx Den Kreative Platform. Det er tilpasset grundskolen og ordstimuli er lavet ud fra de hyppigste ord i det danske sprog. Materialet kan anvendes til en lang række formål, hvor man ønsker at sætte fokus på elevernes kreativitet og foretagsomhed. Brug det som opstart og til processtyring af entreprenante forløb i alle fag og under alle slags emner.

Innovationsskolen
er udviklet til brug i ’det obligatoriske emne’: UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) ogkan bruges i UEA-orientering gennem hele udskolingen (7. – 9. klasse og 10. klasse).

Læringsstregen

Evalueringsmodellen er et redskab, som bruges til at arbejde med kreative, innovative og entreprenante forløb og er især god til at koble kreative processer med anvendt faglighed.

Modellen favner et forløb fra planlægning til evaluering og dokumentering, og kan på denne vis bruges som logbog for lærere og elever.

Omdrejningspunktet i modellen er den mundtlige dialog mellem lærer og elev, som sammen indtegner elevens faglige progression i modellen. På denne måde visualiseres elevens fremskridt i en faglig, metodisk og entreprenant læringssti i modellen
> Hent Lærervejledning (pdf)

> Hent model til print

> Introduktionsvideo til Læringsstregen