Kristendom

LEGO Serious Play
Viden i spil
Visuel innovation
Velkommen på forsiden
Redaktionen
3N Innovationstrappen

Entreprenørskabet i skolen

Læringsstregen

Tilbage til fagoversigten


LEGO Serious Play

LEGO® SERIOUS PLAY™ udfordrer eleverne til at bygge konkrete modeller af deres tanker – om fx demokrati, kammeratskab, miljø eller hovedpersonen i en roman. Modellerne bruges til diskussioner, refleksioner og præsentationer af emnerne på klassen eller i grupper.
Video
> Hent Kristendom - Hvad gør os til mennesker? (pdf)
> Hent Kristendom - Hvad vil det sige at være kristen? (pdf)
> Hent Kristendom - Religiøse højtider (pdf)
> Hent Kristendom - Tilværelsesspørgsmål, det gode liv (pdf)
> Hent Tværfaglig - Opstart af emneforløb (pdf)
> Hent Tværfaglighed - Færdighedsopbygning (pdf)
Lån materialet: LEGO Serious Play (faustnr. 99871720)


Viden i spil

Sæt Din Viden I Spil er et digitalt materiale som med udgangspunkt
i genrerne: noveller, reklamer, film og digte munder ud i konkrete projekter, hvor eleverne skal anvende deres faglige viden til at skabe værdi udenfor klassens almindelige rammer. Hver genre er bl.a. forsynet med opgaveforslag, traditionelle analysetilgange, tekstforslag og links.Herudover er der suppleret med forslag til kreative arbejdsformer og entreprenante opgaver med en tilhørende værktøjskasse.


 
Visuel Innovation

Visuel Innovation er en drejebog i innovativ pædagogik, som gør det muligt for læreren at føre sine elever igennem tre faser: Det kreative lag, hvor ideer blomstrer og udvikles. Det innovative lag, hvor eleverne omsætter kreative ideer til innovativ nytteværdi og gør en forskel med deres faglighed. Det iværksættende lag, hvor de gode, innovative ideer gøres klar til at føres ud i livet. Ved hjælp af enkle trin-for-trin øvelser og ideer til innovative undervisningsforløb vækkes elevernes nysgerrighed, skabertrang og lyst til at arbejde med udfordringer fra virkeligheden. Eleverne lærer at raffinere og prioritere det væld af ideer, der helt naturligt folder sig ud - og derefter at iværksætte ideerne og skabe konkret nytteværdi for sig selv og andre.
Lån materialet: Visuel innovation (faustnr. 99872188)


 

Velkommen på forsiden er et spil lavet af Ekstra Bladet og Jeppe Bundsgaard. Spillet fokuserer på etiske dilemmaer i forhold til, hvad man som journalist kan tillade sig at skrive om i aviserne.
http://skole.ekstrabladet.dk/

Redaktionen

Lige som Velkommen på forsiden arbejder Redaktionen med etiske dilemmaer i forhold til presseetik og kildekritik. Endvidere får eleverne mulighed for at arbejde med alle aspekter inden for nyhedsproduktion; kilder, billedredigeriing, respons, korrekturlæsning og meget andet.

3N – Innovationstrappen

Innovationstrappen er en procesmodel, som man kan bruge i alle fag. Modellen er opdelt i syv faser, som adskiller sig fra hinanden ved at bygge på forskellige tænkemåder (divergent og konvergent tænkning). Samtidig er trappen en illustration af forløbet i en innovationsproces, med tilhørende metoder og værktøjer. Værktøjerne kan anvendes i den daglige undervisning, både i projektarbejder og mere procesorienterede arbejdsmetoder, man må vælge at arbejde med.

Entreprenørskabet i skolen

er en samling af værktøjer til undervisning inden for kreativitet, innovation og entreprenørskab i grundskolen. Materialet er udarbejdet af Jette Vestergaard Jul med inspiration fra eksisterende materialer, som fx Den Kreative Platform. Det er tilpasset grundskolen og ordstimuli er lavet ud fra de hyppigste ord i det danske sprog. Materialet kan anvendes til en lang række formål, hvor man ønsker at sætte fokus på elevernes kreativitet og foretagsomhed. Brug det som opstart og til processtyring af entreprenante forløb i alle fag og under alle slags emner.


Læringsstregen

Evalueringsmodellen er et redskab, som bruges til at arbejde med kreative, innovative og entreprenante forløb og er især god til at koble kreative processer med anvendt faglighed.

Modellen favner et forløb fra planlægning til evaluering og dokumentering, og kan på denne vis bruges som logbog for lærere og elever.

Omdrejningspunktet i modellen er den mundtlige dialog mellem lærer og elev, som sammen indtegner elevens faglige progression i modellen. På denne måde visualiseres elevens fremskridt i en faglig, metodisk og entreprenant læringssti i modellen
> Hent Lærervejledning (pdf)

> Hent model til print

> Introduktionsvideo til Læringsstregen