Naturfag

Den Kreative Platform
100 kort til handling
KIE-modellen
LEGO Serious Play
Den globale markedsplads
Lys til lektier
Simon har sukkersyge

Visuel innovation
Green City
ARTiFAKTi
3N Innovationstrappen
Entreprenøskabet i skolen
Lys og farver

Læringsstregen

Tilbage til fagoversigten


Den Kreative Platform

er en pædagogisk metode til at skabe en kreativ proces gennem et skabende nærvær mellem deltagerne. Den Kreative Platform kan bruges i de fleste fag, som en rammesætning for en kreativ tænkning i det enkelte fag.
Alle materialer fra Den Kreative Platform findes til gratis download på Den Kreative Platforms hjemmeside.
> Den kreative platform i skolen
> Den Kreative Platform
> Instruktionsvideoer til Den Kreative Platform


"100 Kort til handling" er et digitalt planlægningsværktøj til brug i problemorienteret undervisning. Kortene kan bruges på tværs af fag og er oplagt at bruge i forbindelse med projektopgaven i 9. klasse - uanset emnevalg.
Metoderne i kortene "100 Kort til handling" spænder vidt - fra informationssøgning og interview til at bryde vaner og udvikle fremtidsscenarier.
Metoderne inspirerer til at finde løsninger på problemer gennem innovative processer, samarbejde og praktisk handling.
Metoderne er fordelt på fire faser, som i materialet hedder SE, FIND, GØR og KAN. Faserne svarer til en proces, hvor eleven er med til at definere problemet, finde løsningen, teste og evaluere den.


KIE-modellen arbejder med innovativ pædagogik og didaktik gennem brugen af en enkel trefases model.
Ved at bruge KIE-modellen i undervisningen bliver læreren i stand til at skabe et anderledes læringsrum, hvor kreativitet, innovation og entreprenørskab er i højsædet. Modellen er ikke fagspecifik og kan dermed bruges i alle fag.
Lån materialet: KIE-modellens toolbox (faustnr. 99871568)


 

LEGO Serious Play

LEGO® SERIOUS PLAY™ udfordrer eleverne til at bygge konkrete modeller af deres tanker – om fx demokrati, kammeratskab, miljø eller hovedpersonen i en roman. Modellerne bruges til diskussioner, refleksioner og præsentationer af emnerne på klassen eller i grupper.
Video
> Hent Biologi Sundhed (pdf)
> Hent Natur og teknik - Vejret og temperaturen (pdf)
> Hent Tværfaglig - Opstart af emneforløb (pdf)
> Hent Tværfaglighed - Færdighedsopbygning (pdf)
Lån materialet: LEGO Serious Play (faustnr. 99871720)


Den Globale Markedsplads

Et undervisningsmateriale om iværksætteri og global handelskultur. Materialet omhandler nøgleaspekterne af global økonomi - hvad der får verdenshandelen til at fungere, og hvordan global handel har indflydelse på elevernes dagligdag. Desuden vil eleverne blive præsenteret for, hvordan man kan etablere egen virksomhed på den globale markedsplads.

 
Lys til lektier

Simon er 12 år gammel og bor i en landsby i Uganda. Han går i skole og efter skole hjælper han sin far i marken. Når Simon kommer hjem er det mørkt og han mangler lys til lektielæsning. Hjælp Simon med at skabe lys, så han kan læse lektier om aftenen.
I løbet af opgaven skal eleverne arbejde med IT-værktøjer som Google Search, Wordpress og IfItWhereMyHome.


 
Simon har sukkersyge

Simon er 13 år og bor i en fattig landsby i Tanzania. Han har desværre fået sukkersyge og har brug for at opbevare sin insulin køligt. Hjælp Simon med en løsning, der kan opbevare insulinen så køligt som muligt, så længe som muligt.
I løbet af opgaven skal eleverne arbejde med IT-værktøjer som Google Search, Wordpress og IfItWhereMyHome


Visuel Innovation

Visuel Innovation er en drejebog i innovativ pædagogik, som gør det muligt for læreren at føre sine elever igennem tre faser: Det kreative lag, hvor ideer blomstrer og udvikles. Det innovative lag, hvor eleverne omsætter kreative ideer til innovativ nytteværdi og gør en forskel med deres faglighed. Det iværksættende lag, hvor de gode, innovative ideer gøres klar til at føres ud i livet. Ved hjælp af enkle trin-for-trin øvelser og ideer til innovative undervisningsforløb vækkes elevernes nysgerrighed, skabertrang og lyst til at arbejde med udfordringer fra virkeligheden. Eleverne lærer at raffinere og prioritere det væld af ideer, der helt naturligt folder sig ud - og derefter at iværksætte ideerne og skabe konkret nytteværdi for sig selv og andre.
Lån materialet: Visuel innovation (faustnr. 99872188)


 
Green City

Green City er et computerspil om alternativ energi og entreprenørskab.
Skab en grøn by ved at lave de bedste forretninger og investeringer i grøn teknologi.
I spillet skal eleverne bruge de indlagte fagtekster og quizzer om både konventionelle og alternative energikilder for at opnå det bedste resultat.
Green City fylder ca. 20 MB, og kan installeres på en almindelig pc. Green City findes både i en dansk og en engelsk udgave, og kan derfor også bruges i sprogundervisningen eller i samarbejdet med udenlandske klasser.
   
ARTiFAKTi – Your Rainbow Panorama

Hvordan mærkes den blå farve på min krop? Hvad sker der i min hjerte, når jeg udsætter øjnene for stærkt, gult lys? Med fokus rettet på oplevelsen af Olafur Eliassons spektakulære regnbue "Your rainbow panorama" lægger materialet op til en tværfaglig beskæftigelse med kunst. Rummer forslag til eventuelle naturvidenskabelige forsøg, der kan foretages
3N – Innovationstrappen

Innovationstrappen er en procesmodel, som man kan bruge i alle fag. Modellen er opdelt i syv faser, som adskiller sig fra hinanden ved at bygge på forskellige tænkemåder (divergent og konvergent tænkning). Samtidig er trappen en illustration af forløbet i en innovationsproces, med tilhørende metoder og værktøjer. Værktøjerne kan anvendes i den daglige undervisning, både i projektarbejder og mere procesorienterede arbejdsmetoder, man må vælge at arbejde med.


Entreprenørskabet i skolen

er en samling af værktøjer til undervisning inden for kreativitet, innovation og entreprenørskab i grundskolen. Materialet er udarbejdet af Jette Vestergaard Jul med inspiration fra eksisterende materialer, som fx Den Kreative Platform. Det er tilpasset grundskolen og ordstimuli er lavet ud fra de hyppigste ord i det danske sprog. Materialet kan anvendes til en lang række formål, hvor man ønsker at sætte fokus på elevernes kreativitet og foretagsomhed. Brug det som opstart og til processtyring af entreprenante forløb i alle fag og under alle slags emner.


Lys og farver

"Lys og farver" vækker eleverne i 8.-9. klasses interesse for de fænomener, der knytter sig til lys og farver. Målet er at give dem redskaber til selvstændigt at foretage undersøgelser. Eleverne tilegner sig under forløbet ny viden indenfor naturfagene samtidig med, at de udvikler færdigheder indenfor projektarbejde. Lys og farver er fænomener, der optræder i den tværfaglige virkelighed. For at kunne arbejde i dybden med disse fænomener, skal eleverne arbejde indenfor de enkelte naturfags videnskabsteoretiske områder. Dette sker gennem eksperimenter hentet fra naturfagenes traditionelle områder. "Lys og farver" anvender Den Kreative Platform som metode, og der er en grundig introduktion i materialet. Inddrager flg. fag: Fysik/kemi, biologi, geografi Varighed: 20 lektioner

Læringsstregen

Evalueringsmodellen er et redskab, som bruges til at arbejde med kreative, innovative og entreprenante forløb og er især god til at koble kreative processer med anvendt faglighed.

Modellen favner et forløb fra planlægning til evaluering og dokumentering, og kan på denne vis bruges som logbog for lærere og elever.

Omdrejningspunktet i modellen er den mundtlige dialog mellem lærer og elev, som sammen indtegner elevens faglige progression i modellen. På denne måde visualiseres elevens fremskridt i en faglig, metodisk og entreprenant læringssti i modellen
> Hent Lærervejledning (pdf)

> Hent model til print

> Introduktionsvideo til Læringsstregen