- et regionalt skoleudviklingsprojekt

Organisation

Styregruppe:

Søren Grosen, projektansvarlig, Afdelingsleder v. VIA CFU
Ruth Strøm, chefkonsulent, Region Midtjylland
Rune Overvad Schou, projektleder, VIA CFU
Anny Overgaard, pædagogisk konsulent, VIA CFU
Jørgen Aabo, skolekonsulent Grundfos
Anne Dissing Rasmussen, pæd. konsulent, Aarhus Kommune
Anders Rasmussen, teamleder, Fonden for Enreprenørskab,
Young Enterprise
Claus Pedersen, næstformand, Viborg Lærerkreds

Arbejdsgruppe:

Anny Overgaard, pædagogisk konsulent, VIA CFU
Rune Overvad Schou, projektleder, VIA CFU
Jette Juul Vestergaard, lærer, Engbjergskolen, Herning Kommune
Simon Fenger, pædagogisk leder, Læssøegades Skole, Aarhus
Søren Christian Sørensen, udviklingskonsulent, Viborg Kommune
Stefan Mandal Winther, lærer, Vestre Skole, Silkeborg

Kontakt: Projektleder Rune Overvad Schou / Pædagogisk konsulent Anny Overgaard / Økonomi: Lotte Christensen