Samarbejde med virksomheder

Skolen på job

Partnerskabsguide

Kom godt i gang med...

Inno-Elev


Entreprenørskabsskolen

Virksomhedskontakt

Dansk Industri, DI

Projekt Samspil

Skolen på job (pdf )

Skolen på job er et materiale udgivet af VIBORGegnens Erhvervsråd og Børn & Unge i Viborg Kommune. Materialet giver gode eksempler på samarbejder mellem skoler og virksomheder.

 

Partnerskabsguide (pdf )

UU Herning, Center for Børn og Læring, Herning Kommne og Børn og Kultur, Assens Kommune har sammen udarbejdet Partnerskabsguiden, hvori der gives konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med formelle samarbejdsaftaler mellem skoler, virksomheder, foreninger og organisationer.
Partnerskabsguiden er udviklet i forbindelse med projektet Partnerskab for Fremtiden – Entreprenørskab i Undervisningen, som fokuserer på udvikling og implementering af entreprenørskab i undervisningen på Herning Kommunes folkeskoler

 

Kom godt i gang med
skolevirksomheds-samarbejde om naturfag


Med fagligt fokus på naturfag beretter Naturvidenskabernes Hus om, hvordan man kan rammesætte undervisning i naturfag med udgangspunkt i skole-virksomhedssamarbejde.

 
Inno-Elev

Inno-Elev er udarbejdet af Frederikssund Kommune. Projektet har udarbejdet konkrete værktøjer til undervisningsforløb baseret på samarbejde med virksomheder. Et spændende element i projektet er inddragelsen af forældreressourcer i selve forløbet.

 
Entreprenørskabsskolen

Entreprenørskabsskolen er et projekt udviklet af Ikast-Brande Kommune, hvor skoler arbejder innovativt med virkelige problemstillinger. På projektets hjemmeside kan man finde mange gode værktøjer og inspiration til brug i entreprenant undervisning.

 
Virksomhedskontrakt i forbindelse med innovation i undervisningen

Dokumentet giver en kort og praktisk gennemgang af, hvordan man kan etablere kontakt til virksomheder i forbindelse med afholdelse af fx camps på skolen.

 
www.skole.di.dk
Dansk Industri(DI) har udviklet undervisningsmaterialer og tilbud, som fremmer kontakten mellem erhvervslivet og skolerne, lærerne, vejledere og de unge.
Gennem undervisningsmaterialer formidles det private erhvervslivs rolle og betydning i det danske samfund og de muligheder for karriere og uddannelse, som virksomhederne kan tilbyde de unge.
På hjemmesiden findes konkrete undervisningsmaterialer til virksomhedsinddragelse i fx samfundsfag, matematik og UEA-undervisningen. Derudover kan man finde en oversigt over virksomheder, som gerne vil arbejde sammen med skoler.

 
Projekt Samspil

Hovedtanken bag projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv er, at et samarbejde mellem uddannelse og erhverv vil skabe en kobling mellem undervisning i skolen og praktisk anvendelse i virksomheden. Dette vil kunne give børn og unge mulighed for at opleve, hvordan viden om natur og teknik kan bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer og se attraktive karriereveje indenfor det teknisk-naturvidenskabelige område.