Samfundsfag

Den kreative platform
100 kort til handling
KIE-modellen
LEGO Seroius Play
Green City
Lys til lektier
Simon har sukkersyge

Visuel innovation

Det Røde Hav og de fire fokusøer

Kreativitetsspillet

Oversvømmelse i Bangladesh

Lossepladsen
3N Innovationstrappen


Din fremtid
Entreprenørskabet i skolen

Innovationsskolen

Læringsstregen

Tilbage til fagoversigten


Den Kreative Platform

er en pædagogisk metode til at skabe en kreativ proces gennem et skabende nærvær mellem deltagerne. Den Kreative Platform kan bruges i de fleste fag, som en rammesætning for en kreativ tænkning i det enkelte fag.
Alle materialer fra Den Kreative Platform findes til gratis download på Den Kreative Platforms hjemmeside.
> Den kreative platform i skolen


"100 Kort til handling" er et digitalt planlægningsværktøj til brug i problemorienteret undervisning. Kortene kan bruges på tværs af fag og er oplagt at bruge i forbindelse med projektopgaven i 9. klasse - uanset emnevalg.
Metoderne i kortene "100 Kort til handling" spænder vidt - fra informationssøgning og interview til at bryde vaner og udvikle fremtidsscenarier.
Metoderne inspirerer til at finde løsninger på problemer gennem innovative processer, samarbejde og praktisk handling.
Metoderne er fordelt på fire faser, som i materialet hedder SE, FIND, GØR og KAN. Faserne svarer til en proces, hvor eleven er med til at definere problemet, finde løsningen, teste og evaluere den.


KIE-modellen arbejder med innovativ pædagogik og didaktik gennem brugen af en enkel trefases model.
Ved at bruge KIE-modellen i undervisningen bliver læreren i stand til at skabe et anderledes læringsrum, hvor kreativitet, innovation og entreprenørskab er i højsædet. Modellen er ikke fagspecifik og kan dermed bruges i alle fag.
Lån materialet: KIE-modellens toolbox (faustnr. 99871568)


 

LEGO Serious Play

LEGO® SERIOUS PLAY™ udfordrer eleverne til at bygge konkrete modeller af deres tanker – om fx demokrati, kammeratskab, miljø eller hovedpersonen i en roman. Modellerne bruges til diskussioner, refleksioner og præsentationer af emnerne på klassen eller i grupper.
Video
> Hent Samfundsfag - Hvad er en god samfundsborger? (pdf)
> Hent Samfundsfag - menneskerettigheder (pdf)
> Hent Tværfaglig - Opstart af emneforløb (pdf)
> Hent Tværfaglighed - Færdighedsopbygning (pdf)
Lån materialet: LEGO Serious Play (faustnr. 99871720)

Green City

Green City er et computerspil om alternativ energi og entreprenørskab.
Skab en grøn by ved at lave de bedste forretninger og investeringer i grøn teknologi.
I spillet skal eleverne bruge de indlagte fagtekster og quizzer om både konventionelle og alternative energikilder for at opnå det bedste resultat.
Green City fylder ca. 20 MB, og kan installeres på en almindelig pc. Green City findes både i en dansk og en engelsk udgave, og kan derfor også bruges i sprogundervisningen eller i samarbejdet med udenlandske klasser.

Lys til lektier

Simon er 12 år gammel og bor i en landsby i Uganda. Han går i skole og efter skole hjælper han sin far i marken. Når Simon kommer hjem er det mørkt og han mangler lys til lektielæsning. Hjælp Simon med at skabe lys, så han kan læse lektier om aftenen.
I løbet af opgaven skal eleverne arbejde med IT-værktøjer som Google Search, Wordpress og IfItWhereMyHome.


 
Simon har sukkersyge

Simon er 13 år og bor i en fattig landsby i Tanzania. Han har desværre fået sukkersyge og har brug for at opbevare sin insulin køligt. Hjælp Simon med en løsning, der kan opbevare insulinen så køligt som muligt, så længe som muligt.
I løbet af opgaven skal eleverne arbejde med IT-værktøjer som Google Search, Wordpress og IfItWhereMyHome


Visuel Innovation

Visuel Innovation er en drejebog i innovativ pædagogik, som gør det muligt for læreren at føre sine elever igennem tre faser: Det kreative lag, hvor ideer blomstrer og udvikles. Det innovative lag, hvor eleverne omsætter kreative ideer til innovativ nytteværdi og gør en forskel med deres faglighed. Det iværksættende lag, hvor de gode, innovative ideer gøres klar til at føres ud i livet. Ved hjælp af enkle trin-for-trin øvelser og ideer til innovative undervisningsforløb vækkes elevernes nysgerrighed, skabertrang og lyst til at arbejde med udfordringer fra virkeligheden. Eleverne lærer at raffinere og prioritere det væld af ideer, der helt naturligt folder sig ud - og derefter at iværksætte ideerne og skabe konkret nytteværdi for sig selv og andre.
Lån materialet: Visuel innovation (faustnr. 99872188)


 
Det Røde Hav og de fire fokusøer

Det Røde Hav og de fire fokusøer er et dialogværktøj, der arbejder med refleksion og teamsamarbejde i en struktureret proces. Eleverne skal bruge deres kroppe aktivt i forløbet, hvilket frigiver energi til refleksion og dialog. Metoden kan også bruges i forbindelse med KIE-modellens entreprenante rum.
Hent lærervejledning
Hent gulvkort


 
Kreativitetspillet

KreativitetsSPILLET® - 64 genveje til kreativitet 64 kort inkl. vejledning med forslag til øvelser. KreativitetsSPILLET® indeholder 64 strategier og kan spilles af en eller flere personer. Nogle kort peger på, hvor du kan søge information. Nogle forsyner dig med teknikker til idegenerering. Andre rådgiver om beslutningstagen eller giver dig inspiration til at føre dine ideer ud til i livet. KreativitetsSPILLET® kan bruges som kreativitetsværktøj, en handy workshop, orakel, hjernegymnastik eller kreativitets-vejleder. At spille og lege med det vil gøre dig mere kreativ.


Oversvømmelse i Bangladesh

Hvert år i regntiden bliver Bangladesh ramt af massive oversvømmelser og ofte bliver husene skyllet væk af vandmasserne. Familien Nuakhalis hjem er skyllet bort og I skal hjælpe dem med at komme i sikkerhed.
Eleverne skal i denne opgave arbejde med social innovation og hjælpe familien Nuakhalis gennem brug af innovative løsninger.
I løbet af opgaven skal eleverne arbejde med IT-værktøjer som Google Search, Wordpress og IfItWhereMyHome


Lossepladsen

Naomi bor på en losseplads i Tegucicalpa i Honduras og vil gerne gå i skole. En lærer kommer forbi en gang om ugen, men desværre har han ingen undervisningsmaterialer med. Det er derfor elevernes opgave at lave undervisningsmaterialer til de børn, der bor på lossepladsen.
I løbet af opgaven skal eleverne arbejde med IT-værktøjer som Google Search, Wordpress og IfItWhereMyHome


 
3N – Innovationstrappen

Innovationstrappen er en procesmodel, som man kan bruge i alle fag. Modellen er opdelt i syv faser, som adskiller sig fra hinanden ved at bygge på forskellige tænkemåder (divergent og konvergent tænkning). Samtidig er trappen en illustration af forløbet i en innovationsproces, med tilhørende metoder og værktøjer. Værktøjerne kan anvendes i den daglige undervisning, både i projektarbejder og mere procesorienterede arbejdsmetoder, man må vælge at arbejde med.


Din fremtid

Med undervisningsforløbet "Din Fremtid" får klassen mulighed at opleve, at iværksætteri og innovation ikke kun handler om ny teknik, smarte dimser og cool cash. Men at det er lige så vigtigt at kunne mestre disciplinen iværksætteri og innovation, når det drejer sig om at skabe sociale og menneskelige værdier. Der tages udgangspunkt i 6 forskellige aktuelle cases om sociale problemer, der skal løses. Løsningerne kan være mange - og arbejdes der ikke med disse udfordringer, går det udover både mennesker og samfund. Materialet guider eleverne gennem en idéudvikling og frem til deres egne bud på nye løsninger


 

Entreprenørskabet i skolen

er en samling af værktøjer til undervisning inden for kreativitet, innovation og entreprenørskab i grundskolen. Materialet er udarbejdet af Jette Vestergaard Jul med inspiration fra eksisterende materialer, som fx Den Kreative Platform. Det er tilpasset grundskolen og ordstimuli er lavet ud fra de hyppigste ord i det danske sprog. Materialet kan anvendes til en lang række formål, hvor man ønsker at sætte fokus på elevernes kreativitet og foretagsomhed. Brug det som opstart og til processtyring af entreprenante forløb i alle fag og under alle slags emner.

Innovationsskolen
er udviklet til brug i ’det obligatoriske emne’: UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) ogkan bruges i UEA-orientering gennem hele udskolingen (7. – 9. klasse og 10. klasse).

Læringsstregen

Evalueringsmodellen er et redskab, som bruges til at arbejde med kreative, innovative og entreprenante forløb og er især god til at koble kreative processer med anvendt faglighed.

Modellen favner et forløb fra planlægning til evaluering og dokumentering, og kan på denne vis bruges som logbog for lærere og elever.

Omdrejningspunktet i modellen er den mundtlige dialog mellem lærer og elev, som sammen indtegner elevens faglige progression i modellen. På denne måde visualiseres elevens fremskridt i en faglig, metodisk og entreprenant læringssti i modellen
> Hent Lærervejledning (pdf)

> Hent model til print

> Introduktionsvideo til Læringsstregen