Sprog

Den Kreative Platform
100 kort til handling
KIE-modellen
LEGO Serious Play
Green City

Visuel innovation

Det Røde Hav og de fire fokusøer

3N Innovationstrappen
Entreprenørskabet i skolen

Developing my region

Læringsstregen

Tilbage til fagoversigten


Den Kreative Platform

er en pædagogisk metode til at skabe en kreativ proces gennem et skabende nærvær mellem deltagerne. Den Kreative Platform kan bruges i de fleste fag, som en rammesætning for en kreativ tænkning i det enkelte fag.
Alle materialer fra Den Kreative Platform findes til gratis download på Den Kreative Platforms hjemmeside.
> Den kreative platform i skolen
> Den Kreative Platform
> Instruktionsvideoer til Den Kreative Platform


"100 Kort til handling" er et digitalt planlægningsværktøj til brug i problemorienteret undervisning. Kortene kan bruges på tværs af fag og er oplagt at bruge i forbindelse med projektopgaven i 9. klasse - uanset emnevalg.
Metoderne i kortene "100 Kort til handling" spænder vidt - fra informationssøgning og interview til at bryde vaner og udvikle fremtidsscenarier.
Metoderne inspirerer til at finde løsninger på problemer gennem innovative processer, samarbejde og praktisk handling.
Metoderne er fordelt på fire faser, som i materialet hedder SE, FIND, GØR og KAN. Faserne svarer til en proces, hvor eleven er med til at definere problemet, finde løsningen, teste og evaluere den.


KIE-modellen arbejder med innovativ pædagogik og didaktik gennem brugen af en enkel trefases model.
Ved at bruge KIE-modellen i undervisningen bliver læreren i stand til at skabe et anderledes læringsrum, hvor kreativitet, innovation og entreprenørskab er i højsædet. Modellen er ikke fagspecifik og kan dermed bruges i alle fag.
Lån materialet: KIE-modellens toolbox (faustnr. 99871568)


 

LEGO Serious Play

LEGO® SERIOUS PLAY™ udfordrer eleverne til at bygge konkrete modeller af deres tanker – om fx demokrati, kammeratskab, miljø eller hovedpersonen i en roman. Modellerne bruges til diskussioner, refleksioner og præsentationer af emnerne på klassen eller i grupper.
Video
> Hent Engelsk - ordforråd (pdf)
> Hent Engelsk - romanlæsning (pdf)
> Hent Tværfaglig - Opstart af emneforløb (pdf)
> Hent Tværfaglighed - Færdighedsopbygning (pdf)
Lån materialet: LEGO Serious Play (faustnr. 99871720)


Green City

Green City er et computerspil om alternativ energi og entreprenørskab.
Skab en grøn by ved at lave de bedste forretninger og investeringer i grøn teknologi.
I spillet skal eleverne bruge de indlagte fagtekster og quizzer om både konventionelle og alternative energikilder for at opnå det bedste resultat.
Green City fylder ca. 20 MB, og kan installeres på en almindelig pc. Green City findes både i en dansk og en engelsk udgave, og kan derfor også bruges i sprogundervisningen eller i samarbejdet med udenlandske klasser. 
Visuel Innovation

Visuel Innovation er en drejebog i innovativ pædagogik, som gør det muligt for læreren at føre sine elever igennem tre faser: Det kreative lag, hvor ideer blomstrer og udvikles. Det innovative lag, hvor eleverne omsætter kreative ideer til innovativ nytteværdi og gør en forskel med deres faglighed. Det iværksættende lag, hvor de gode, innovative ideer gøres klar til at føres ud i livet. Ved hjælp af enkle trin-for-trin øvelser og ideer til innovative undervisningsforløb vækkes elevernes nysgerrighed, skabertrang og lyst til at arbejde med udfordringer fra virkeligheden. Eleverne lærer at raffinere og prioritere det væld af ideer, der helt naturligt folder sig ud - og derefter at iværksætte ideerne og skabe konkret nytteværdi for sig selv og andre.
Lån materialet: Visuel innovation (faustnr. 99872188)


 

Det Røde Hav og de fire fokusøer

Det Røde Hav og de fire fokusøer er et dialogværktøj, der arbejder med refleksion og teamsamarbejde i en struktureret proces. Eleverne skal bruge deres kroppe aktivt i forløbet, hvilket frigiver energi til refleksion og dialog. Metoden kan også bruges i forbindelse med KIE-modellens entreprenante rum.
> Hent lærervejledning
> Hent gulvkort

 


 
3N – Innovationstrappen

Innovationstrappen er en procesmodel, som man kan bruge i alle fag. Modellen er opdelt i syv faser, som adskiller sig fra hinanden ved at bygge på forskellige tænkemåder (divergent og konvergent tænkning). Samtidig er trappen en illustration af forløbet i en innovationsproces, med tilhørende metoder og værktøjer. Værktøjerne kan anvendes i den daglige undervisning, både i projektarbejder og mere procesorienterede arbejdsmetoder, man må vælge at arbejde med.


Entreprenørskabet i skolen

er en samling af værktøjer til undervisning inden for kreativitet, innovation og entreprenørskab i grundskolen. Materialet er udarbejdet af Jette Vestergaard Jul med inspiration fra eksisterende materialer, som fx Den Kreative Platform. Det er tilpasset grundskolen og ordstimuli er lavet ud fra de hyppigste ord i det danske sprog. Materialet kan anvendes til en lang række formål, hvor man ønsker at sætte fokus på elevernes kreativitet og foretagsomhed. Brug det som opstart og til processtyring af entreprenante forløb i alle fag og under alle slags emner.


Developing my Region

Developing my Region understøtter arbejdet med en internationale dimension. Eleverne skal udvikle ders lokalområde i samarbejde med venskabsklasser med udgangspunkt i entreprenørskab og innovation. Materialet giver en grundig indførelse i internationalt samarbejde og da det er på engelsk kan det bruger af både danske skoler og udenlandske partnere.

Læringsstregen

Evalueringsmodellen er et redskab, som bruges til at arbejde med kreative, innovative og entreprenante forløb og er især god til at koble kreative processer med anvendt faglighed.

Modellen favner et forløb fra planlægning til evaluering og dokumentering, og kan på denne vis bruges som logbog for lærere og elever.

Omdrejningspunktet i modellen er den mundtlige dialog mellem lærer og elev, som sammen indtegner elevens faglige progression i modellen. På denne måde visualiseres elevens fremskridt i en faglig, metodisk og entreprenant læringssti i modellen
> Hent Lærervejledning (pdf)

> Hent model til print

> Introduktionsvideo til Læringsstregen