UEA

Min virksomhed

Den Globale Markedsplads

Evalueringsmodel

Kreativitetsspillet

Entreprenørskabet i skolen

Læringsstregen

Tilbage til fagoversigten

Min virksomhed

En opskrift på en anderledes temauge med iværksætteri og kreativitet som omdrejningspunkt. Med oplæg til idégenerering, møde med lokale iværksættere og erhvervsfolk, teamarbejde om forretningsidé, handlingsplan og økonomi. Der er supplerende materiale til videre arbejde med virksomheder og andre samarbejdspartnere.


 
Den Globale Markedsplads

Et undervisningsmateriale om iværksætteri og global handelskultur. Materialet omhandler nøgleaspekterne af global økonomi - hvad der får verdenshandelen til at fungere, og hvordan global handel har indflydelse på elevernes dagligdag. Desuden vil eleverne blive præsenteret for, hvordan man kan etablere egen virksomhed på den globale markedsplads.


 
Evalueringsmodel til entreprenante læringsforløb

Evalueringsmodellen er et procesværktøj til at dokumentere, planlægge og afvikle entreprenante forløb i undervisningen. Modellen arbejder med visualiseringsteknikker, teamsamarbejde og dialog mellem elevgruppe og lærer. Modellen synliggør den anvendte faglighed i de entreprenante undervisningsforløb.


 
Kreativitetspillet

KreativitetsSPILLET® - 64 genveje til kreativitet 64 kort inkl. vejledning med forslag til øvelser. KreativitetsSPILLET® indeholder 64 strategier og kan spilles af en eller flere personer. Nogle kort peger på, hvor du kan søge information. Nogle forsyner dig med teknikker til idegenerering. Andre rådgiver om beslutningstagen eller giver dig inspiration til at føre dine ideer ud til i livet. KreativitetsSPILLET® kan bruges som kreativitetsværktøj, en handy workshop, orakel, hjernegymnastik eller kreativitets-vejleder. At spille og lege med det vil gøre dig mere kreativ.


   

Entreprenørskabet i skolen

er en samling af værktøjer til undervisning inden for kreativitet, innovation og entreprenørskab i grundskolen. Materialet er udarbejdet af Jette Vestergaard Jul med inspiration fra eksisterende materialer, som fx Den Kreative Platform. Det er tilpasset grundskolen og ordstimuli er lavet ud fra de hyppigste ord i det danske sprog. Materialet kan anvendes til en lang række formål, hvor man ønsker at sætte fokus på elevernes kreativitet og foretagsomhed. Brug det som opstart og til processtyring af entreprenante forløb i alle fag og under alle slags emner.

Læringsstregen

Evalueringsmodellen er et redskab, som bruges til at arbejde med kreative, innovative og entreprenante forløb og er især god til at koble kreative processer med anvendt faglighed.

Modellen favner et forløb fra planlægning til evaluering og dokumentering, og kan på denne vis bruges som logbog for lærere og elever.

Omdrejningspunktet i modellen er den mundtlige dialog mellem lærer og elev, som sammen indtegner elevens faglige progression i modellen. På denne måde visualiseres elevens fremskridt i en faglig, metodisk og entreprenant læringssti i modellen
> Hent Lærervejledning (pdf)

> Hent model til print

> Introduktionsvideo til Læringsstregen